Tuân thủ một quy trình quản lý tài liệu rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý nguồn tài liệu tốt hơn, giảm thời gian tìm kiếm, tránh những thất thoát không đáng có.