Công việc nhập liệu hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu, ngay cả đối với những doanh nghiệp vừa và lớn, bởi vì sự linh hoạt về thời gian làm việc cũng như tính chất công việc không đòi hỏi quá nhiều năng lực chuyên