[ Vietnamese ] Hướng dẫn cập nhật thông tin Mã số thuế TNCN khi đổi sang CCCD

I) Cập nhật thông qua Cơ quan chi trả thu nhập

1. Vào HTKK:

  – Chọn mục Thuế Thu Nhập Cá Nhân

  – Chọn Mẫu 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả(TT95/2016)

2. Mẫu 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả(TT95/2016)     

  – Chọn: Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  – Điền các thông tin. (Trong đó, phần Họ và tên người nộp thuế sẽ không điền được do Cơ quan thuế sẽ dựa vào dữ liệu cũ và mới, đối chiếu sau đó thay đổi thông tin.)

3. Chọn Kết xuất file XML

4. Đăng nhập Website: thuedientu.gdt.gov.vn:   

  – Vào Mục Đăng ký thuế >>> chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”

  – Nộp tờ khai file XML

Chú thích: Việc phản hồi chỉ sau 1-2 tiếng trong giờ hành chính và trả kết quả đã cập nhật thành công hay còn cần bổ sung hồ sơ.    

Người nộp thuế vào Thuedientu.gdt.gov.vn: Chọn “Khai thuế”, vào “Tờ khai”/”Thông báo khai thuế” để kiểm tra kết quả.

5. Cách tra cứu xem thông tin đã được Cơ quan thuế cập nhật chưa thì người nộp thuế vào địa chỉ Website sau:

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

II) Cá nhân tự cập nhật

1. Sử dụng Mẫu số 08-MST (TT 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020)

    – Cột Chỉ tiêu: Ghi rõ là Thay đổi số CMND qua Thẻ CCCD

    – Cột thông tin cũ và mới: Ghi rõ các thông tin:

Số: …..

Ngày cấp: …..

Nơi cấp: ……

Nơi thường trú: …..

2. Nộp Hồ sơ gồm 2 bản 08-MST, kèm bản photo CMND cũ và bản sao y CCCD mới tại Cơ quan thuế quản lý MST cá nhân.