Đối với người nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục về thuế ở Việt Nam là một lĩnh vực phức tạp, khó khăn và thường tốn nhiều thời gian.

Data Entry Vietnam Ltd. là Công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thuế cho người nước ngoài tại Việt Nam. Với đội ngũ  nhân viên được tào tạo, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế, chúng tôi có thể xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ nộp thuế của mỗi đối tượng. Data Entry Vietnam hiện đang cung cấp Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ Thuế.

Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ Thuế là một dịch vụ trong đó định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Chuẩn bị các thủ tục, tài liệu, mẫu biểu cho khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin.
  • Dịch câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra xoay quanh các tài liêu liên quan;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý.
  • Thực hiện các thủ tục giấy tờ về thuế khác với tư cách là kế toán đại diện cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Mọi chi tiết thảo luận xin liên hệ Data Entry Vietnam tại https://data-entry-vietnam.com/contact-us/

Trân trọng cảm ơn,