[ Vietnamese ] Lưu ý về việc Cập nhật biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 13/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đăng ký cần lưu ý kê khai thông tin theo biểu mẫu cập nhật mới ban hành kèm theo Nghị định nêu trên.

Nếu quý đơn vị cần thêm bất kỳ thông tin hay có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ DATA ENTRY VIETNAM Ltd. tại info@data-entry-vietnam.com