News

[ Vietnamese ] DANH BẠ ĐIỆN THOẠI & ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TP. HCM MỚI NHẤT 2021, CẬP NHẬT BỞI DATA ENTRY VIETNAM LTD.

 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở chính) Address: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Website: bhxhtphcm.gov.vn Hotline: (028) 3997 9039  Bảo hiểm xã hội Quận 1 Adress: Số 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ

Read More
News

[ Vietnamese ] DANH BẠ ĐIỆN THOẠI & ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN CHI CỤC THUẾ TP. HCM MỚI NHẤT 2021, CẬP NHẬT BỞI DATA ENTRY VIETNAM LTD.

* CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẬN 12 – HUYỆN HÓC MÔN 1. CHI CỤC THUẾ QUẬN 12 Địa chỉ: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM Điện thoại: (028) 3891 7478 Địa chỉ 282A Nguyễn Ảnh Thủ, P. HiệpThành, Quận 12  Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3891 7478 Đội Kiểm tra thuế

Read More
News

[ English ] Licensing steps for Setting up business in Vietnam

Determine:• What type of company: LLC, JSC, etc.• Who is the legal representative, what is ownership (the owner is personal investor or an organization, etc.);• What the company will do in Vietnam: Business lines of the Company. Prepare:• Office rental contract;• List of supporting documents of the investors (passport, bank

Read More